HasarOnline

Hasaronline

Sigorta şirketlerinin hasar dosya işlemlerinin ihbar aşamasından ödeme aşamasına kadar olan tüm süreçlerini yönetebilecekleri ve bu süreçteki tüm aktörleri digital ortamda ve tek bir platform üzerinde toplayabilecekleri online hasar yönetim sistemidir. 14 ana modülden oluşmaktadır.